Archipelag Skarbów Program Profilaktyczny

Archipelag Skarbów - program profilaktyki zintegrowanej

Adresat:

Program skierowany do młodzieży w wieku 13-16 lat (przy czym rekomendacja dotyczy wieku 14-16 lat), rodzice, nauczyciele. Czyli są to klasy 7 i 8 SP oraz I szkoły średniej.

Opis:

Program jest rekomendowany przez PARPA, Biuro ds. Narkomanii, ORE oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. 

Archipelag Skarbów Szymon Grzelak

Program autorstwa doktora psychologii Szymona Grzelaka - prezesa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie. Program w całości opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, czyli takiej która łaczy różne dziedziny profilaktyki aby skutecznie przeciwdziałać możliwie szerokiemu spektrum zachowań ryzkownych równocześnie. Program odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w życiu osobistym i w miłości oraz realizacją życiowych pasji. Jest nastawiany przede wszystkim na wzmacnianie czynników chroniących i niwelowanie czyników ryzyka. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów © pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał - zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.

Archipelag Skarbów warsztaty

Główne tematy, które porusza, to: szczęście w życiu, miłość i seksualność w kontekście dojrzałego, trwałego związku. Zawiera elementy warsztatu pracy nad komunikacją, zachowaniami agresywnymi, asertywnością. Prowadzony jest w formie multimedialnego show, dostosowanego do młodych odbiorców. W ramach programu odbywają się dwa cztero godzinne mityngi z uczniami, szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz spotkanie z rodzicami.

Więcej informacji o programie:

Archipelag Skarbów - Informacje

Warunki realizacji programu:

Dla uczniów: 2x4 godziny dydaktyczne;
dla nauczycieli: szkolenie 2-godziny dydaktyczne;
dla rodziców: spotkanie 2-godziny dydaktyczne;

Grupa:
60-200 osób.

>>>>ARCHIPELAG SKARBÓW - dowiedz się wiecej<<<< 

przeczytaj o warsztatwach jakie są prowadzone dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 

ARCHIPELAG SKARBÓW warsztaty dla szkół. 

Są skierowane dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz I i II szkół średnich, doskonale wspiera rodziców i nauczycieli w przekazywaniu młodzieży wartości.
Program ARCHIPELAG SKARBÓW został wpisany do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,  Państwową  Agencję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Ośrodek  Rozwoju  Edukacji    i Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Łącząc w sobie atrakcyjną formę z silnym przekazem treści profilaktycznych program skutecznie wpływa na zmianę przekonań normatywnych młodych ludzi. Badania ewaluacyjne (przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z MEN, CMPPP, PARPA i KC ds. AIDS) wykazały skuteczność programu w kilku obszarach profilaktyki.

Foto. Zdjęcie po przeprowadzonych warsztatach z zakrresu Archipelagu Skarbów 

ARCHIPELAG SKARBÓW program profilaktyczny

W całości opartym na modelu profilaktyki zintegrowanej czyli takiej która łączy różne dziedziny profilaktyki aby skutecznie przeciwdziałać możliwie szerokiemu spektrum zachowań ryzykownych. Zgodnie z jej założeniami, cele programu obejmują bardzo szerokie spektrum. Zostały one wyliczone poniżej w uporządkowaniu według obszarów tematycznych:

•        profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych:
−  ograniczenie używania przez młodzież alkoholu i narkotyków;

•        wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:
−  wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi;
−  ukazanie     postaw      i      działań,      które      zwiększą     szanse     przeżycia      prawdziwej,     wiernej i trwałej miłości;
−  podważenie     obecnych     w      popkulturze     silnie      szkodliwych     mitów      na      temat     miłości i seksualności;
−  ograniczenie korzystania z pornografii;
−  przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku „samo-uprzedmiotowienia;

•        profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:
−   zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji seksualnej);
−   poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im;

•        profilaktyka przemocy:
−    ograniczenie   natężenia  przemocy   rówieśniczej  w   formie   fizycznej   i   słownej,   a także  przemocy
o podtekście seksualnym;
−  wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie;

•        cele i efekty ogólnoprofilaktyczne:
−  podwyższenie kompetencji w zakresie zachowań asertywnych;
−   wzmocnienie czynników chroniących  w  profilaktyce  (więź  z rodzicami,  nauczycielami,  identyfikacja  z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).
 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie przeprowadzenia warsztatów.  Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857