Magiczne Kryształy

Program wczesnej profilaktyki uzależnień behawioralnych Magiczne Kryształy

Adresat:
Dzieci szkół podstawowych - 1-3 klasy.

Opis:
Program Magiczne Kryształy jest propozycją oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Został oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. "Magiczne Kryształy". Dotyka zagadnień związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (telewizji, komputera), a także pośrednio kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań, np. agresji. Głównym celem warsztatu jest uwrażliwienie dzieci oraz dorosłych na zagrożenia, jakie może nieść za sobą brak krytycyzmu wobec mediów. Uświadamia on uczestnikom, iż powinni dokonywać przemyślanych decyzji dotyczących form spędzania wolnego czasu, jak również wyboru mediów, zawartych w nich treści oraz czasu spędzanego przed ekranem telewizora, telefonu komórkowego czy komputera. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich rozwoju intelektualnym i społecznym. Ukazuje i promuje pozytywne, aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego. Celem programu jest uwrażliwienie na problem wpływu mediów na więzi międzyludzkie. Program zachęca do twórczego spędzania czasu ze swoją rodziną.  

Główne cele programu Magiczne Kryształy to: 
  • przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych, proponowanych przez TV i gry komputerowe.
  • diagnoza form spędzania czasu wolnego przez uczniów w kontekście ich pragnień i potrzeb.
  • wzrost motywacji i kreatywności w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego.
  • poznawanie i ćwiczenie form wyrażania własnych myśli, odczuć, itp.
  • integracja klasy i nauka współpracy.

Program może być również wykorzystany jako zajęcia integracyjne dla klas 1-3.

Po realizacji programu, wykonywane jest sprawozdanie, które zawiera cześć teoretyczną jak również wyniki krótkiej ewaluacji realizacji – ankiet wypełnianych na końcu programu przez młodzież. Sprawozdanie wysyłane zostaje do Szkoły i do Organu Finansującego (np. urzędu gminy).

Posiadamy Certyfikat uprawniający nas do prowadzenia programu Magiczne Kryształy.

Warunki realizacji:
1 spotkanie 2 godziny lekcyjne wraz z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie.

Grupa:
Około 20 osób (jedna klasa).
 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie przeprowadzenia warsztatów.
​Prosimy o wpisanie miejscowości / szkoły w jakiej mają odbyć się zajęcia, pozwoli to nam na szybsze przesłanie oferty. Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857