Magiczne Kryształy

Magiczne Kryształy program profilaktyczny 

Adresat:
Dzieci w wieku 7-10 lat (klasy 1-3).

Opis:
Program Magiczne Kryształy jest propozycją oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Został oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. "Magiczne Kryształy" i zawiera propozycję zajęć dla dzieci w wieku 7-10 lat. Dotyka zagadnień związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (telewizji, komputera), a także pośrednio kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań, np. agresji. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich rozwoju intelektualnym i społecznym. Ukazuje i promuje pozytywne, aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego. Celem programu jest uwrażliwienie na problem wpływu mediów na więzi międzyludzkie. Program zachęca do twórczego spędzania czasu ze swoją rodziną. 

Program profilaktyczny Magiczne Kryształy- bajka  Agnieszki Grzelak

Program może być również wykorzystany jako zajęcia integracyjne dla klas 1-3.

Warunki realizacji:

1 spotkanie 2 godziny zegarowe wraz z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie.

Grupa:
Około 20 osób (jedna klasa).


Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857