Archipelag Skarbów program zintegrowanej profilaktyki - cz I

Archipelag Skarbów to program  młodzieży. Program zintegrowanej profilaktyki dla młodych​ dorastających ludzi. ​Sczególnie polecany dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, jak również uczniów I klas szkół średnich, rodziców, nauczycieli.  Program profilaktyczny Archipelag Skarbów  jest rekomendowany przez PARPA,​ ORE, Biuro ds. Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Program autorstwa dr psychologii Szymona Grzelaka - prezesa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie.
 

archipelag-skarbow.jpg  

Archipelag Skarbów - program dla młodzieży klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klasy 1 szkół średnich.

Program zintegrowanej profilaktyki dla młodych 

Wspieranie młodych ludzi na drodze ich osobistego rozwoju, pomaga im podejmować prawidłowe życiowe decyzje. Często są to bardzo trudne wybory, które decydują o ich przyszłym szczęściu oraz dobrych relacjach z rodziną i przyjaciółmi. Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży, często nieuświadomione, zakryte gdzieś pod pokładami codziennych spraw i pustych rozrywek. Czasami wystarczy niewielka inicjatywa doświadczonych ludzi, czyjaś historia życia i chwila głębszej refleksji, aby zweryfikować swój światopogląd i spojrzeć inaczej na rzeczywistość.

Archipelag Skarbów - o programie w pigułce

Warto wiedzieć, że program ma kilka ważnych rekomendacji, co uwiarygodnia oraz umacnia jego pozycje i skuteczność przekazu. Wotum zaufania dały mu takie instytucje jak: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Narodził się w 2006 r z myślą o młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, jako wzmocnienie szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego. Stanowi on rozwinięcie wcześniejszego programu Wyspa Skarbów, mającego zbliżone cele dydaktyczne. Ziarno zostało zasiane i dało pierwsze dobre plony, co potwierdziły badania ewaluacyjne, prowadzone na bazie pierwszej realizacji programu. Pojawiła się więc potrzeba wypłynięcia na szersze wody, do różnych wysp, do których młodzież powinna przybywać w obecności przewodnika. Taką osobą jest Dr Szymon Grzelak, pomysłodawca autorskiego programu profilaktycznego. Wspólnie z ekipą pedagogów, ludzi z pasją do wykonywanego zawodu, odpowiednio przygotowanych do realizacji tego typu zajęć, prowadzi młodych po meandrach współczesnego świata. Co jest celem ich poszukiwań? Przede wszystkim miłość definiująca życie, wyznaczająca cele i pragnienia oraz inne pozytywne wartości, niezbędne do odczuwania głębokiego szczęścia. Uczą młodych także asertywności w kontaktach z rówieśnikami, jakże niezbędnej umiejętności w dzisiejszych czasach. To ona pomaga  iść pod prąd i mądrze decydować o swoim życiu, bez ulegania namowom.

Różni się od Wyspy Skarbów, przede wszystkim formą prowadzenia zajęć – jest więcej dźwięku, obrazu i emocji. Pokazy multimedialne, quizy, filmiki w połączeniu z dobrym prowadzeniem spotkań plus doświadczenie życiowe znanych osób - sportowców czy aktorów – to wszystko buduje bardzo silny i wartościowy przekaz profilaktyczny. W celu jeszcze większych efektów dydaktycznych podawane są także przykłady znanych ludzi, którym błędne decyzje przeszkodziły w realizacji pasji i życiowych celów.

Szerzej o Archipelagu Skarbów 

Zajęcia przeprowadzone są w dwóch częściach, czyli dwóch spotkaniach  (każdy po około 3 godziny zegarowe). Są to zajęcia niezwykle ciekawe, dzięki metodom aktywizującym, dynamicznej realizacji programu, pełnego niespodzianek - którymi są zapraszani goście, czy też nagrody za aktywne uczestnictwo młodzieży w warsztatach. Formuła zajęć oparta jest o język metafor i symboli, dzięki którym przekaz zdecydowanie lepiej trafia do młodego człowieka, a prowadzący „łapią” mocniejszy kontakt z uczestnikami.

Podział materiału przekazywanego młodzieży, służy lepszemu zapamiętaniu treści i skupieniu się na danych zagadnieniach. Pierwsze spotkanie podejmuje tematykę związana z miłością, jej rożnymi aspektami i radzeniem sobie z negatywnymi skutkami zakochania. Prowadzący poruszają temat uczuć i seksualności, dwóch ważnych i groźnych aspektów dojrzewania, które trzeba dobrze zweryfikować i oswoić. Przedstawiają go pod różnym kątem, tak aby każdy młody człowiek mógł odnieść do go do siebie i wyciągnąć stosowne wnioski na przyszłość.

Gaudium Pracownia Profilaktyki Urszula i Grzegorz Tokarczyk
SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!
T: 696 678 819 600 616 855
M: [email protected] 

 

01-08-2018

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857