ARS-warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół średnich

ARS - warsztaty dla ucznióe szkół średnich 

Adresat:
Młodzież szkół średnich.

Opis:
Program autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, którego celem jest zwiększenie szans na życiowy sukces. W sposób wyjątkowy przedstawia podejście do profilaktyki uzależnień, oparty o wartości uznawane przez młodych ludzi. Przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych.

Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoiaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy), w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

Sktuktura trzech części scenariusza czyli:
I Ars vivendi - sztuka życia, w jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości - skraca życie i zabiera zdrowie.
II Ars Amandi - sztuka kochania, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi.
III Ars generandi - sztuka rodzenia, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca proces generacji, jak szkodzi potomstwu.
 

​Program autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, 

Warunki realizacji:
1 spotkanie 4-6 godziny dydaktyczne wraz z przerwami co 2 godziny

Grupa:
do 60 osób (jedna - dwie klasy szkolne).


Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857