ARS-warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół średnich

ARS - warsztaty dla uczniów szkół średnich 

Adresat:
Młodzież szkół ponadpodstawowych w wieku 16-19 lat. 

Opis:
Program autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, którego celem jest zwiększenie szans na życiowy sukces. 

Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Cele szczegółowe programu:
  • zwiększenie u uczestników programu umiejętności i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych, zwłaszcza umiejętności spostrzegania zagrożeń i asertywnego stawiania granic,
  • zwiększenie u uczestników programu wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i zdrowia prokreacyjnego, i w tym kontekście zmniejszenie wpływu mitów na temat dobroczynnego działania alkoholu na organizm kobiet w ciąży, które utrzymują się w świadomości społecznej.
Sktuktura trzech części scenariusza, czyli:
I Ars vivendi - sztuka życia, w jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości - skraca życie i zabiera zdrowie.
II Ars Amandi - sztuka kochania, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi.
III Ars generandi - sztuka rodzenia, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca proces generacji, jak szkodzi potomstwu.

Więcej informacji o programie na stronie www.zdrowiewciazy. pl

Program jest rekomendowany przez PARPA - poziom I - program obiecujący. ​Program autorstwa Krzysztofa Wojcieszka

Warunki realizacji:
2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne - łącznie 6 godzin dydaktycznych (2 dni po sobie)

Grupa:
do 30 osób (jedna klasa szkolna).


Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857