Debata

Program profilaktyki alkoholowej Debata autorstwa K. Wojcieszka

​Adresat:
Młodzież szkół podstawowych - 5 i 6 klasa.

Opis:
Program z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, przeznaczony dla młodzieży z klas 5 i 6 szkół podstawowych. Adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

Główne cele programu Debata to:
  • zmniejszenie tendencji do zachowań alkoholowych generowanych przez młodzież;
  • promowanie postaw trzeźwości i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży;
  • animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole;
  • kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących środków psychoaktywnych,
  • uświadamianie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych,
  • kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia.

W trakcie zajęć pojawiają się elementy mini wykładu wprowadzającego w nowy temat oraz dostarczającego rzetelnej wiedzy związanej z piciem alkoholu i innymi zachowaniami destrukcyjnymi. Dominują aktywne formy pracy: drama, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów. W trakcie każdej części programu prowadzone są ćwiczenia aktywizujące w formie dialogu z całą grupą lub pojedynczymi osobami, fantazji sterowanej a także scenek odgrywanych przez aktorów – ochotników. Przebieg spotkania służy przyjrzeniu się zestawowi przekonań normatywnych młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program powstał w oparciu o najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne według Hansena.

  • korekta przekonań normatywnych (jest osią całego programu). Ta strategia jest realizowana przez przeprowadzenie ankiety i stopniowe odsłanianie jej wyników, co ujawnia faktyczne, a nie hipotetyczne zachowania destrukcyjne w grupie. Uczestnicy przekonują się, że większość z nich nie sięga po alkohol i nie upija się. Okazuje się, że postawa trzeźwości jest mi bliska i są na nią otwarci. Dużym wzmocnieniem postawy abstynencji jest wypowiedź świadka trzeźwości. Strategia ta pozwala na zmniejszenie społecznej presji na picie alkoholu i przejawianie innych zachowań destrukcyjnych;
  • kształtowanie systemu wartości;
  • wiedza o realnych konsekwencjach pojawia się w momencie analizy bieżących i odległych następstw używania alkoholu. Młodzież ma również możliwość poznania niewidocznych strat rozwojowych, zwłaszcza dotyczących sfery kontaktów międzyludzkich: komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim, umiejętności zabawy. Dochodzenie do wniosków odbywa się wspólnie w czasie dyskusji, której wynikiem jest spostrzeżenie, że początkowo podawane korzyści z picia alkoholu, są tak naprawdę stratami.

Po realizacji programu, wykonywane jest sprawozdanie, które zawiera cześć teoretyczną jak również wyniki krótkiej ewaluacji realizacji – ankiet wypełnianych na końcu programu przez młodzież. Sprawozdanie wysyłane zostaje do Szkoły i do Organu Finansującego (np. urzędu gminy).
 
Realizacja programu jest zalecana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i posiada pozytywną opinię ORE.
 
Posiadamy Certyfikat uprawniający nas do prowadzenia programu wystawiony przez autora programu prof. Krzysztofa Wojcieszka.

Warunki realizacji:

1 spotkanie 2-3 godziny lekcyjne wraz z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie.

Grupa:

Jedna klasa (lub grupa max. do 30 osób)

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie przeprowadzenia warsztatów.
​Prosimy o wpisanie miejscowości / szkoły w jakiej mają odbyć się zajęcia, pozwoli to nam na szybsze przesłanie oferty. Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857