Program Cukierki

Program wczesnej profilaktyki narkotykowej Cukierki 

Adresat:
Dzieci szkół podstawowych - 1-3 klasy.

Opis:
Program Cukierki jest propozycją oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Program podejmuje tematykę profilaktyki uzależnień. Zajęcia prowadzone w ramach programu oparte zostały na bajce Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”, której kolejno prezentowane fragmenty stanowią zaproszenie do podjęcia dyskusji na trudne dla dzieci tematy związane z substancjami uzależniającymi. W programie „Cukierki” dominują urozmaicone, aktywizujące uczniów metody pracy m.in. burzę mózgów, pantomimę, zabawy ruchowe, dyskusję.

Głowne cele programu Cukierki to:
  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka podstaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • nauka wspólpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Program może być również wykorzystany jako zajęcia integracyjne dla klas 1-3.

Po realizacji programu, wykonywane jest sprawozdanie, które zawiera cześć teoretyczną jak również wyniki krótkiej ewaluacji realizacji – ankiet wypełnianych na końcu programu przez młodzież. Sprawozdanie wysyłane zostaje do Szkoły i do Organu Finansującego (np. urzędu gminy).

Posiadamy Certyfikat uprawniający nas do prowadzenia programu Cukierki.

Warunki realizacji:
1 spotkanie 2 godziny lekcyjne wraz z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie.

Grupa:
Około 20 osób (jedna klasa).

Zapraszamy do kontaktu w sprawie przeprowadzenia warsztatów.
​Prosimy o wpisanie miejscowości / szkoły w jakiej mają odbyć się zajęcia, pozwoli to nam na szybsze przesłanie oferty. Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857