Smak Życia - program profilaktyczny Wojcieszka

Program Profilaktyczny Smak Życia przeciw dopalaczom

Adresat:
Młodzież szkolna w wieku 13-16 lat (klasy 7-8)
Opis:
Program profilaktyczny autorstwa Krzysztifa Wojcieszka, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat "dopalaczy" i zagrożeń wynikających z ich używania oraz ograniczenie prawdopodobieństwa siegania po nie przez młodzież lub zmiana przekonań u tych, którzy już po nie sięgneli.

Program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka,

Warunki realizacji:
1 spotkanie 3 godziny dydaktyczne wraz z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie.

Grupa:
40-50 osób (dwie klasy szkolne).


Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857