Archipelag Skarbów program zintegrowanej profilaktyki - cz II

Główne tematy poruszane na spotkachiach w ramach Archipelagu Skarbów to: szczęście w życiu, miłość oraz seksualność w kontekście dojrzałego i trwałego związku. Warsztatu pracy nad komunikacją międzyludzką, zachowaniami agresywnymi, asertywnością. Archipelag Skarbów prowadzony jest w formie multimedialnego show, dostosowanego do wymagań młodych odbiorców. W ramach programu profilaktycznego Archipelag Skarbów odbywają się dwa cztero godzinne mityngi z uczniami, szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz spotkanie z rodzicami.

gaudium-archipelag-skarbow.jpg

Archipelag Skarbów program zintegrowanej profilaktyki - cz II

Drugie spotkanie dotyka tematyki równie ważnej i delikatnej, czyli aspektu współżycia seksualnego młodych. Omawiane są szczegółowo, a zarazem obrazowo, skutki podejmowania złych decyzji, odbijające się nie tylko na zdrowiu emocjonalnym, ale też fizycznym. Na warsztatach młodzi zgłębiają także sprawy związane z agresją, wartościami, traktowaniem osób z swojego otoczenia (szczególnie relacje chłopców do dziewcząt) i szacunkiem do własnej osoby. Nie brakuje też rozmów o środkach psychoaktywnych i ich negatywnym wpływie na życie i relacje młodzieży.
Każdy temat przedstawiony jest w sposób ciekawy, z zastosowaniem rożnych metod aktywizujących, w które chętnie włącza się młodzież uczestnicząca na warsztatach. Obraz, dźwięki i doświadczenia plus spora dawka ciekawie przekazanych informacji daje naprawdę bardzo dobre efekty wychowawczo-dydaktyczne.

Archipelag Skarbów dla pedagogów i rodziców
 
Jeśli młodzi mają podejmować mądre decyzje, ludzie z którymi żyją na co dzień, powinni dawać im dobry przykład. Prowadzący warsztaty
 w ramach organizowanych w danej grupie zajęć, mają też wykłady i rozmawiają z rodzicami oraz Kadrą Pedagogiczną.Spotkanie z rodzicami trwa ok 1, 1.,5 godziny, na którym rozmawia się o różnych aspektach wychowawczych. Prowadzący 
Archipelag Skarbów przekazują rodzicom ważne wskazówki co do 
rozmowy z dziećmi na tematy związane z seksualnością. Przedstawiają też propozycje profilaktyki wychowawczej w rodzinach oraz wskazują cele, które przyświecały przeprowadzonym warsztatom. Nie brakuje też cennych danych, wyłuskanych z badań ewaluacyjnych, którymi została objęta młodzież. Wnioski z nich wyciągnięte, pomagają poznać problemy, z którymi boryka się młodzież oraz zyskać wiedzę na temat pozytywnego oddźwięku
Natomiast spotkanie z Radą Pedagogiczną trwa ok. 2 godzin i obejmuje wykładoraz prezentację multimedialną. Oprócz celów programu Archipelagu Skarbów, wyników badań nad młodzieżą przekazywane zostają też cenne wskazówki co do dalszej profilaktyki młodzieży w szkole. Istnieje też możliwość zamówienia programu w wersji rozszerzonej, wtedy nauczyciele otrzymują oprócz ww danych i konspekty i materiały dla wychowawców klas.

Reasumując …

Zajęciom przyświeca jeden główny cel – wskazanie młodzieży dobrej drogi do głębokiego szczęścia, które będzie podstawą i mocnym filarem ich życia. Pokazaniu im, że można pięknie żyć bez używek, przygodnego seksu i pustych form rozrywki, spełniając przy tym swoje marzenia i realizując wspaniałe pasje.
Program jest wciąż uaktualniany, dzięki badaniom przeprowadzanym na młodzieży. Jest to bardzo ważne, ponieważ zajęcia nie są skostniałe, ale żywe i dynamiczne, dopasowane do aktualnych potrzeb młodego człowieka. Archipelag Skarbów zwieńczony jest Festiwalem Twórczości, na którym uczestnicy spotkań prezentują swoje prace, nawiązujące do przeprowadzanych zajęć (plakaty, prace plastyczne, prezentacje multimedialne). Umacnia to i uatrakcyjnia przekazane treści, dzięki czemu na długo zostają w pamięci i owocują w przyszłości.
Młodzi wchodząc w dżunglę własnego życia, poznają emocje które do tej pory nie były im znane. Z dobrymi przewodnikami dopływają do różnych wysp, gdzie zyskują cenną wiedzę, jak sobie radzić z przeciwnościami i gdzie znaleźć prawdziwe, trwałe źródło szczęścia.
 
 

Gaudium Pracownia profilaktyki Urszula i Grzegorz Tokarczyk
SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!
T: 696 678 819 600 616 855
M: [email protected]


 

02-08-2018

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857