Warsztaty i programy profilaktyczne dla szkół

Emocje Na Start

Adresat:
Młodzież szkół podstawowych, klasy 5-8.

Opis:
Program Emocje na Start - to program skupiony wokół tematów komunikacji i zaufania. Może stanowić pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami.
 
Główne cele Programu to:
  • Budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych
  • Tworzenie klimatu przyzwolenia do przeżywania uczuć oraz werbalizację stanów emocjonalnych, Zaakcentowanie wpływu uczuć na zachowanie
  • Budowanie postawy otwartości, obniżenie lęku przed mówieniem o sobie
  • Opanowanie zasad dobrej komunikacji
  • Nauka właściwego zachowania w sytuacjach przeżywania trudnych emocji
  • Nauka radzenia sobie ze stresem
  • Umiejętność budowania zaufania, nauka współpracy.
 
Głównym celem programu jest budowanie pozytywnego obrazu siebie i innych oraz nauka nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych. Tematyka uczuć, a dokładniej nazwanie i przyzwolenie na ich przeżywanie zajmuje znaczną część programu, gdyż ma to ogromne znaczenie dla rozwoju samoświadomości młodzieży. Umiejętne wyrażanie swoich uczuć buduje właściwe relacje międzyludzkie. Natomiast konflikty, które często zdarzają się między osobami mogą wynikać z nieumiejętnego nazywania uczuć i braku właściwej reakcji w chwili wystąpienia emocji, zwłaszcza tych trudnych. Osoby biorące udział w programie uczą się rozwiązywać konflikty między rówieśnikami bez używania agresji słownej. Kluczem do tego jest opanowanie zasad dobrej komunikacji. Składa się to na budowanie zdrowych relacji w grupie oraz zawiązywanie i utrzymanie trwałych przyjaźni.
 
Podczas spotkania, jest wiele gier i zabaw budujących poczucie jedności, uczące prawidłowej komunikacji. Program może być wykorzystywany w celu integracji grupy/klasy po sytuacji nauki zdalnej.

Warunki realizacji:
1 spotkanie 2 godziny zegarowe wraz z przerwami.

Grupa:
Jedna klasa szkolna – 20-25 osób.


Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857