Odczuwaj Ufaj Mów to warsztaty profilaktyczne dla uczniów

Odczuwaj Ufaj Mów Warsztaty Profilaktyczne 

Adresat:
Młodzież szkół podstawowych, szczególnie uczniowie klas 6 do 8. 

Opis:
Program profilaktyczny Odczuwaj,Ufaj, Mów to profilaktyka skupiona wokół tematów komunikacji i zaufania. Może stanowić pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie. Program ma charakter interwencyjny, jego zadaniem jest zapobieganie stratom występującym z powodu problemów interpersonalnych.

Główne cele programu to między innymi:
  • budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych;
  • obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie;
  • opanowanie zasad dobrej komunikacji.

Program składa się z czterech części:
  • Część wstępna - zawiera ćwiczenia i zabawy integracyjne wzmacniające poczucie podmiotowości i akceptacji w grupie, a także wprowadzające pogodną atmosferę.
  • Część I Odczuwaj - ma na celu tworzenie klimatu przyzwolenia do przeżywania uczuć oraz werbalizację stanów emocjonalnych, zwraca uwagę na wpływ uczuć na zachowanie oraz rolę pozytywnego nastawienia;
  • Część II Ufaj - obejmuje ćwiczenia, które zwracają uwagę na kwestę prawdomówności, dotrzymywania słowa, budowania zaufania, wiary w siebie;
  • Część III Mów - ma na celu budowanie postawy otwartości, obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie, opanowanie umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.

Program profilaktyczny OUM 

W zajęciach wykorzystywane są liczne metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, rysowanie i praca w małych grupach. Wszystkie te metody wpływają na to, że przyswajanie przekazywanych teści odbywa się przez przeżywanie, a nie bierne słuchanie. Spotkania są tak prowadzone, aby dały młodzieży możliwość samodzielnego wyciągannia wniosków. 

Warunki realizacji:
1 spotkanie 3 godziny dydaktyczne wraz z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie.

Grupa:
Jedna klasa.


Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857