Odczuwaj Ufaj Mów

Program Odczuwaj Ufaj Mów

Adresat:
Młodzież szkół podstawowych - 5-8 klasy.

Opis:
Program profilaktyczny Odczuwaj,Ufaj, Mów to profilaktyka skupiona wokół tematów komunikacji i zaufania. Może stanowić pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie. Program ma charakter interwencyjny, jego zadaniem jest zapobieganie stratom występującym z powodu problemów interpersonalnych.

Główne cele programu to między innymi:
  • budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych;
  • obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie;
  • opanowanie zasad dobrej komunikacji;
  • nauka właściwego zachowania w sytuacjach przeżywania trudnych emocji;
  • nauka radzenia sobie ze stresem;
  • umiejętność budowania zaufania.
Głównym celem programu jest budowanie pozytywnego obrazu siebie i innych oraz nauka nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych. Tematyka uczuć, a dokładniej nazwanie i przyzwolenie na ich przeżywanie zajmuje znaczną część programu, gdyż ma to ogromne znaczenie dla rozwoju samoświadomości ucznia. Umiejętne wyrażanie swoich uczuć buduje właściwe relacje międzyludzkie. Natomiast konflikty, które często zdarzają się między osobami mogą wynikać z nieumiejętnego nazywania uczuć i braku właściwej reakcji w chwili wystąpienia emocji, zwłaszcza tych trudnych. Treści programu pozwalają uczniom nauczyć się właściwie rozpoznawać uczucia i prawidłowo je wyrażać. Jest to pomocne w nawiązywaniu właściwych relacji interpersonalnych oraz w umiejętnym radzeniu sobie z sytuacją konfliktową.

W zajęciach wykorzystywane są liczne metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, rysowanie i praca w małych grupach. Wszystkie te metody wpływają na to, że przyswajanie przekazywanych teści odbywa się przez przeżywanie, a nie bierne słuchanie. Spotkania są tak prowadzone, aby dały młodzieży możliwość samodzielnego wyciągannia wniosków. 

Po realizacji programu, wykonywane jest sprawozdanie, które zawiera cześć teoretyczną jak również wyniki krótkiej ewaluacji realizacji – ankiet wypełnianych na końcu programu przez młodzież. Sprawozdanie wysyłane zostaje do Szkoły i do Organu Finansującego (np. urzędu gminy).

Warunki realizacji:
1 spotkanie 3 godziny lekcyjne wraz z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie.

Grupa:
Jedna klasa szkolna - 20-25 osób.
 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie przeprowadzenia warsztatów.
​Prosimy o wpisanie miejscowości / szkoły w jakiej mają odbyć się zajęcia, pozwoli to nam na szybsze przesłanie oferty. Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857