System Rekomendacji PARPA

System Rekomendacji PARPA.

licencja-partnerska-as-2018.jpg

W dzisiejszym wpisie chciałbym kilka słów nt. Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych.

        System rekomendacji działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie realizowane we współpracy czterech instytucji - Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania NarkomaniiPaństwowej Agencji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychOśrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży.

        Programy są badane pod kątem spełnienia standardów - szczegółowych wymagań odnoszących się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, tj. etapu diagnozy i oceny potrzeb, wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji. ( źródło: https://programyrekomendowane.pl/strony/o-systemie-rekomendacji,116)
        
        Obecnie w Systemie Rekomendacji w kategorii Profilaktyka Uniwersalna jest 14 pozycji. 

My również w swojej ofercie posiadamy Programy Rekomendowane: Archipelag Skarbów, Debata, oraz ARS - czyli jak dbać o miłość. 

Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, który jest właścicielem praw do Programu Archipelag Skarbów. Jesteśmy również Certyfikowanymi Trenerami w/w Programu.
Posiadamy również Certyfikaty z Programu Debata - autorstwa Krzysztofa Wojcieszka - tylko osoby z Certyfikatem mogą przeprowadzać program Debata. 

Jesteś zainteresowany realizacją Programu Archipelag Skarbów oraz Debata w Swojej Szkole? Zapraszamy do kontaktu:)

 


29-10-2019

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857