Program Debata - Nielepice i Kobylany

Realizacja Programu Debata w gminie Zabierzów.

czlowieczek-gaudium-male.jpg W dniu 4.10 gościliśmy na Programie Debata w Szkole w Kobylanach oraz Nielepicach w gminie Zabierzów. Zajęcia odbyły się dla uczniów klas 5 i 6. Młodzież chętnie brała udział w warsztatach, byli bardzo zaangażowani. Byli aktywni w scenkach, które jeszcze dobitniej wzmacniają przekaz programu. Młodzież oceniła nasze spotkanie bardzo wysoko. 

Program Profilaktyczny Debata to program z zakresu profilaktyki alkoholowej. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem programu jest:
  • zmniejszenie tendencji do zachowań alkoholowych generowanych przez młodzież;
  • promowanie postaw trzeźwości i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży;
  • animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole;
  • kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących środków psychoaktywnych,
  • uświadamianie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych,
  • kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia.
Zainteresowany przeprowadzeniem warsztatów w Swojej Szkole? Zapraszamy do kontaktu:) Po każdej realizacji wykonywane jest sprawozdanie merytoryczne zawierające między innymi wyniki ankiety ewaluacyjnej którą na koniec spotkania wypełnia młodzież. 

Kilka zdjęć z warsztatów. Zapraszamy do współpracy. 

07-10-2019

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857