DEBATA Certyfikowani trenerzy

Certyfikowani Trenerzy Programu rekomendowanego DEBATA autorstwa profesora dr hab Krzysztofa Wojcieszka

logo-gstrona.jpg Miło nam poinformować, że końcem sierpnia 2018 roku otrzymaliśmy Certyfikaty trenerskie uprawniające nas do prowadzenia programu DEBATA autorstwa prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka – w nowej wersji. Szkolenie teoretyczne prowadzone przez autora programu, odbyło się w styczniu 2018 roku w Krakowie.

  

Opis programu DEBATA  
Realizacja programu, który ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” odbywa się z udziałem 2 prowadzących i trwa w jednej klasie 3 godziny. Standardowo dąży się do objęcia spotkaniami wszystkich klas danego poziomu, optymalnie klasy V i VI, gdyż większość uczniów w tym wieku jest przed inicjacją alkoholową. Nauczyciele (zwłaszcza wychowawcy klas) są obecni na zajęciach. W Debacie wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu. Należą do nich:
 • tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach,
 • sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych,
 • przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania,
 • „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,
 • proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu,
 • zabawy dydaktyczne,
 • promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu),
 • praca grup nad „tym co nas może chronić”,
 • osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego abstynenta,
 • sesja odpowiedzi na ewentualne pytania,
 • podsumowanie.
Realizatorami rekomendowanego programu „Debata” mogą być jedynie osoby posiadające certyfikat udziału w szkoleniu przeprowadzonym przez autora programu do jego nowej wersji. Prowadzenie programu Debata przez osoby nieuprawnione jest niezgodne z zasadami etyki i przepisami dotyczącymi ochrony praw autorskich.

Zapraszamy do współpracy.


 

15-09-2018

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857