Archipelag Skarbów - standardy realizacji programu.

Program Archipelag Skarbów - standardy realizacji programu. 

logo-as.png O programie słów kilka...

Program Archipelag Skarbów opiera się w całości na modelu profilaktyki zintegrowanej, którego założenia zostały potwierdzone w badaniach opisanych w "Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży" wydanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Program Archipelag Skarbów odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w życiu osobistym i w miłości oraz realizacją życiowych pasji. Jest nastawiony przede wszystkim na wzmacnianie czynników chroniących i niwelowanie czynników ryzyka.

Standardy realizacji

Program Archipelag Skarbów prowadzony jest przez 3-4 osobowy zespół certyfikowanych trenerów posiadających uprawnienia wydane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Trenerami mogą być osoby, które same żyją w zgodzie z przesłaniem programu i mogą autentyzmem i zaangażowaniem przekazywać jego treści. 

Przygotowanie trenerów programu to 200-250 godzin szkolenia obejmującego wiedzę teoretyczną oraz intensywną praktykę pod nadzorem superwizora. Szkolenie trenerskie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Na tym etapie nie kończy się doskonalenie trenerów. Dalsza praca trenerska wymaga ciągłego doskonalenia i wdrażania modyfikacji opracowanych przez Instytut. Podstawową umiejętnością wymaganą od trenera Archipelagu Skarbów jest biegła znajomość i stosowanie w praktyce zasad dobrej komunikacji. Ponadto trener programu posiada wiedzę z zakresu profilaktyki problemów młodzieży oraz wiedzę na temat założeń modelu profilaktyki zintegrowanej. 

Każdy trener zobowiązany jest również do uczestnictwa w superwizjach wewnętrznych po każdej realizacji programu, oraz okresowych superwizjach zewnętrznych. 

Trenerzy są zobowiązani do przestrzegania procedur opracowanych przez IPZIN w celu zapewnienia odpowiedniej jakości każdej realizacji programu Archipelag Skarbów. Kadra Instytutu jest w stałym kontakcie z trenerami i liderami ekip. W trudniejszych sytuacjach trenerzy i liderzy mogą liczyć na wsparcie i pomoc Instytutu, który stoi na straży przestrzegania standardów realizacji. 

Standardy programu obejmują:
 • przeprowadzenie programu dla młodzieży – 9 godz. dydaktycznych;
 • przeprowadzenie spotkania dla rodziców – 1 godz. zegarowa;
 • przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli – 2 godz. dydaktyczne;
 • zapewnienie niezbędnych materiałów i akcesoriów zużywalnych;
 • nagrody rzeczowe dla uczestników scenek i zabaw profilaktycznych – książki, kubki, koszulki, opaski, torby;
 • materiały profilaktyczne rozdawane młodzieży – zakładki, zaproszenia;
 • konspekty zajęć dla wychowawców klas biorących udział w programie;
 • ulotki profilaktyczne dla rodziców uczestniczących w zebraniu pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem”;
 • przeprowadzenie wśród młodzieży dwóch ankietek ewaluacyjnych oraz obliczenie wyników;
 • opracowanie dla szkoły i jednostki finansującej sprawozdania z przebiegu realizacji;
 • konsultacje internetowe dla osób proszących o pomoc po programie;
 • prowadzenie stron internetowych dla młodzieży, na których umieszczana jest m.in. twórczość profilaktyczna młodzieży:
 • www.archipelagskarbow.eu
  www.facebook.com/Program.Archipelag.Skarbow


ZAINTERESOWANY REALIZACJI ARCHIPELAGU W SWOJEJ SZKOLE! 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Pracownia Profilaktyki Gaudium Urszula i Grzegorz Tokarczyk
+48 600 616 855, +48 696 678 819

 

02-09-2018

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857