Program Debata Wojcieszek

Program Profilaktyczny Debata to program z zakresu profilaktyki alkoholowej

logo-gstrona.jpg

Program Debata Wojcieszek 

W trakcie zajęć pojawiają się elementy mini wykładu wprowadzającego w nowy temat oraz dostarczającego rzetelnej wiedzy związanej z piciem alkoholu i innymi zachowaniami destrukcyjnymi. Dominują aktywne formy pracy: drama, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów.
 W trakcie każdej części programu prowadzone są ćwiczenia aktywizujące w formie dialogu z całą grupą lub pojedynczymi osobami, fantazji sterowanej a także scenek odgrywanych przez aktorów – ochotników.
 W prowadzeniu ćwiczeń trenerzy bazują na pozytywnym potencjale, który posiada młodzież. Celem prowadzących jest wydobycie go z każdej młodej osoby, która zaangażowała się proponowane ćwiczenia. Jeśli występuje konieczność jasnego postawienia granic, dzieje się to z zachowaniem zasad dobrej komunikacji i szacunku dla tej osoby.
 
Program Debata prowadzi do konkretnych efektów profilaktycznych, do których zaliczamy:
·         ugruntowanie uczestników w rzetelnej wiedzy na temat środków psychoaktywnych zgodnie z ich etapem rozwojowym;
·         zintegrowanie środowiska szkolnego wokół problematyki profilaktyki zachowań ryzykownych;
·         wzmocnienie postawy otwartości na abstynencję;
·         zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez młodzież, podejmowanych na zasadach „owczego pędu”;
·         ukształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu;
·         zmniejszenie ryzyka natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych.
 

Program Profilaktyczny Debata

Istotną cechą programu jest jego otwarty charakter i nastawienie na dialog partnerski z młodzieżą. Program, poprzez wspólną dyskusję oraz mini-wykłady obala wiele stereotypów i mitów alkoholowych, jednocześnie przekazując prawdziwe informacje na temat picia alkoholu i innych zachowań destrukcyjnych. Ukazuje widoczne straty związane z piciem, równocześnie mocno akcentując obecność niewidocznych strat używania alkoholu w życiu człowieka, w kontekście dojrzewania do ról społecznych, miłości, komunikacji, a także zdolności społecznych.  Dla uczniów dużym zaskoczeniem jest fakt, że zostają oni współrealizatorami programu i mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu. Młodzieży przedstawiono wagę uczenia się współdziałania w społeczeństwie, budowania relacji z innymi ludźmi oraz rozwiązywania sytuacji nowych i trudnych w sposób trzeźwy. Podjęty został też wątek umiejętności zabawy bez alkoholu jako zdolności, której trzeba się nauczyć i nowej tradycji, jaką warto rozpocząć.

Kolejnym elementem programu była burza mózgów, w czasie której uczestnicy zastanawiali się, jakiego typu działania mogą podjąć, które chroniłyby ich samych (jako grupę młodych ludzi) przed omawianymi wcześniej szkodami alkoholowymi.  Takie stwierdzenia jak: „wszyscy piją”, „trochę alkoholu nikomu nie zaszkodzi”, „coraz więcej młodzieży nadużywa alkoholu” coraz częściej nie wzbudzają zdziwienia w społeczeństwie. Tendencja ta odzwierciedla się w postawach młodych ludzi, którzy uznają te przekonania za normę i pragną tę normę powielać w swoim życiu. Program profilaktyczny „Debata” przeciwdziała takiego rodzaju przekonaniom. Młodzi ludzie otrzymują wiedzę na temat skali spożywania alkoholu w ich środowisku klasy. Wyniki te wiążą się z wieloma emocjami, ponieważ ukazują prawdę o grupie.
Wyniki młodzieży pokazały, że większość osób nie miała kontaktu z alkoholem. Ważne jest zaakcentowanie tego wyniku w celu pokazania, że fałszywe jest przekonanie panujące wśród młodych ludzi, że większość osób w ich wieku pije alkohol. Młodzi ludzie podejmując zachowania ryzykowne, nie kierują się bowiem rzeczywistym funkcjonowaniem rówieśników, ale subiektywnym o nim przekonaniem, co może wpływać na wiek ich inicjacji alkoholowej. Z tego powodu bardzo ważnym elementem jest zanegowanie tych fałszywych przekonań oraz pomoc w budowaniu prawdziwego i korzystnego dla rozwoju człowieka systemu norm. Założenie to zostało zrealizowane podczas programu.
Normą rozwojową dla dwunastolatka jest postawa niespożywania alkoholu. Picie alkoholu przez nieletnich jest tzw. zachowaniem ryzykownym, które może, choć nie musi, być diagnostyczne. To, co według badań chroni przed zachowaniami ryzykownymi, to przede wszystkim silna i ciepła więź z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, regularne praktyki religijne, przynależność do konstruktywnej grupy rówieśniczej i posiadanie stałych autorytetów.Prawdopodobnie wśród osób, które w tak młodym wieku zaczęły spożywać alkohol, któryś z czynników chroniących jest znacznie osłabiony.
Podczas programu młodzi ludzie mogli podjąć decyzję, czy pragną w swoim życiu kierować się podobnymi wartościami, co świadek trzeźwości – osoba dorosła, która jest abstynentem.  Jego wystąpienie miało charakter krótkiego świadectwa, w którym dzielił się motywami takiej decyzji, korzyściami, jakie wiążą się z taką postawą oraz informacjami na temat środowisk abstynenckich, bezalkoholowych imprez. W świadectwie pojawił się temat wesela bezalkoholowego, które wzbudziło duże poruszenie wśród młodzieży. Zazwyczaj niewiele osób w tym wieku myśli o organizacji wesela, na którym alkohol by się nie pojawił. Młodzież najczęściej tłumaczy to tradycją i rangą wydarzenia, jakim jest ślub. Tym cenniejsze wydaje się być świadectwo świadka trzeźwości, który opowiada o zabawie na weselu bezalkoholowym, jako alternatywie do tradycyjnych polskich wesel. 

Zalety Warsztu Debata Wojcieszka

§  ugruntowanie uczestników w wiedzy na temat środków psychoaktywnych zgodnie z ich etapem rozwoju,
§  zmniejszenie ryzyka konsekwencji używania środków psychoaktywnych,
§  zmodyfikowanie błędnych przekonań normatywnych i ukształtowanie prawidłowych, dotyczących używania środków psychoaktywnych,
§  skonfrontowanie destrukcyjnych zachowań z cenionymi wartościami,
§  podejmowanie przez młodzież konstruktywnych postanowień osobistych,
§  wzmocnienie postawy abstynencji i zdrowego stylu życia.22-08-2018

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857